Изпускателна система за ROVER 25 Hatchback


ROVER 25 Hatchback
Двигател: 1100i-8v - petrol
Производство: 9`1999  - 12`2000
дв.
 
 

Изпускателна система за ROVER 25 Hatchback


ROVER 25 Hatchback
Двигател: 1400i-16v - petrol
Производство: 9`1999  - 12`2000
дв.
 
 

Изпускателна система за ROVER 25 Hatchback


ROVER 25 Hatchback
Двигател: 1600i-16v - petrol
Производство: 9`1999  - 12`2000
дв.
 
 

Изпускателна система за ROVER 25 Hatchback


ROVER 25 Hatchback
Двигател: 1100i-8v - petrol
Производство: 10`1999  - 12`2005
дв.
 
 

Изпускателна система за ROVER 25 Hatchback


ROVER 25 Hatchback
Двигател: 1400i-8v - petrol
Производство: 10`1999  - 12`2005
дв.
 
 

Изпускателна система за ROVER 25 Hatchback


ROVER 25 Hatchback
Двигател: 1600i-16v - petrol
Производство: 10`1999  - 12`2005
дв.
 
 

Изпускателна система за ROVER 45 Hatchback


ROVER 45 Hatchback
Двигател: 1400i-16v - petrol
Производство: 11`1999  - 12`2005
дв.
 
 

Изпускателна система за ROVER 45 Hatchback


ROVER 45 Hatchback
Двигател: 1600i-16v - petrol
Производство: 11`1999  - 12`2005
дв.
 
 

Изпускателна система за ROVER 45 Sedan


ROVER 45 Sedan
Двигател: 1400i-16v - petrol
Производство: 11`1999  - 12`2005
дв.
 
 

Изпускателна система за ROVER 45 Sedan


ROVER 45 Sedan
Двигател: 1600i-16v - petrol
Производство: 11`1999  - 12`2005
дв.
 
 

Изпускателна система за ROVER 45 Hatchback


ROVER 45 Hatchback
Двигател: 1800i-16v - petrol
Производство: 2`2000  - 11`2006
дв.
 
 

Изпускателна система за ROVER 45 Sedan


ROVER 45 Sedan
Двигател: 1800i-16v - petrol
Производство: 2`2000  - 11`2006
дв.
 
 

Изпускателна система за ROVER 45 Hatchback


ROVER 45 Hatchback
Двигател: 2000TDiC-8v TD Turbo - diesel
Производство: 12`1999  - 11`2006
дв.
 
 

Изпускателна система за ROVER 45 Sedan


ROVER 45 Sedan
Двигател: 2000TDiC-8v Turbo - diesel
Производство: 12`1999  - 11`2006
дв.
 
 

Изпускателна система за ROVER 200 Hatchback


ROVER 200 Hatchback
Двигател: 1100i-8v - petrol
Производство: 1`1996  - 11`1999
дв.
 
 

Изпускателна система за ROVER 200 Hatchback


ROVER 200 Hatchback
Двигател: 1400i-8v - petrol
Производство: 1`1996  - 11`1999
дв.
 
 

Изпускателна система за ROVER 200 Hatchback


ROVER 200 Hatchback
Двигател: 1600i-16v - petrol
Производство: 1`1996  - 11`1999
дв.
 
 

Изпускателна система за ROVER 200 Coupe&Cabrio


ROVER 200 Coupe&Cabrio
Двигател: 1600i-16v  - petrol
Производство: 3`1996  - 11`1999
дв.
 
 

Изпускателна система за ROVER 214 Hatchback&Cabrio


ROVER 214 Hatchback&Cabrio
Двигател: 1400i-16v - petrol
Производство: 10`1992  - 8`1994
дв.
 
 

Изпускателна система за ROVER 214 Hatchback&Cabrio


ROVER 214 Hatchback&Cabrio
Двигател: 1400i-16v - petrol
Производство: 9`1994  - 10`1995
дв.
 
 

Изпускателна система за ROVER 218 Hatchback


ROVER 218 Hatchback
Двигател: 1900D-8v - diesel
Производство: 1`1991  - 10`1995
дв.
 
 

Изпускателна система за ROVER 400 Hatchback


ROVER 400 Hatchback
Двигател: 1400i-8v - petrol
Производство: 4`1995  - 11`1999
дв.
 
 

Изпускателна система за ROVER 400 Hatchback


ROVER 400 Hatchback
Двигател: 1600i-16v - petrol
Производство: 4`1995  - 11`1999
дв.
 
 

Изпускателна система за ROVER 400 Hatchback


ROVER 400 Hatchback
Двигател: 1600i-16v - petrol
Производство: 3`1996  - 11`1999
дв.
 
 

Изпускателна система за ROVER 400 Sedan


ROVER 400 Sedan
Двигател: 1400i-8v - petrol
Производство: 4`1995  - 11`1999
дв.
 
 

Изпускателна система за ROVER 400 Sedan


ROVER 400 Sedan
Двигател: 1600i-16v - petrol
Производство: 4`1995  - 11`1999
дв.
 
 

Изпускателна система за ROVER 400 Stationwagon


ROVER 400 Stationwagon
Двигател: 1600i-16v - petrol
Производство: 4`1996  - 11`1999
дв.
 
 

Изпускателна система за ROVER 400 Hatchback&Sedan


ROVER 400 Hatchback&Sedan
Двигател: 2000TDiC-8v Turbo - diesel
Производство: 5`1995  - 11`1999
дв.
 
 

Изпускателна система за ROVER 414 Sedan


ROVER 414 Sedan
Двигател: 1400i-16v - petrol
Производство: 10`1992  - 8`1994
дв.
 
 

Изпускателна система за ROVER 414 Sedan


ROVER 414 Sedan
Двигател: 1400i-16v - petrol
Производство: 10`1994  - 10`1995
дв.
 
 

Изпускателна система за ROVER 418 Sedan


ROVER 418 Sedan
Двигател: 1900D-8v - diesel
Производство: 10`1992  - 7`1995
дв.
 
 

Изпускателна система за ROVER 618 Sedan


ROVER 618 Sedan
Двигател: 1800i-16v - petrol
Производство: 4`1993  - 6`1999
дв.
 
 

Изпускателна система за ROVER 620 Sedan


ROVER 620 Sedan
Двигател: 2000i-16v - petrol
Производство: 11`1993  - 1`1996
дв.
 
 

Изпускателна система за ROVER 620 Sedan


ROVER 620 Sedan
Двигател: 2000i-16v - petrol
Производство: 10`1993  - 6`1999
дв.
 
 

Изпускателна система за ROVER 620 Sedan


ROVER 620 Sedan
Двигател: 2000TDi-8v Turbo - diesel
Производство: 3`1996  - 12`2000
дв.
 
 

Изпускателна система за ROVER 623 Sedan


ROVER 623 Sedan
Двигател: 2300i-16v - petrol
Производство: 4`1993  - 6`1999
дв.
 
 

Всяка една изпускателна система е създадена от различни компоненти: предно гърне, средо гърне, задно гърне, колекторини тръби, гарнитури, меки връзки и други. В таблицата под системата ще видите частите от изпускателната система, които са в наличност.
Посетете нашия онлайн магазин за гърнета, гуми, зимни гуми, радиатори за кола, аптечка за кола, ohoboho.net